By
studne00
0
comment

Homologace E8

Navigační jednotky CARMES® byly testovány dle předepsaných norem certifikovanými laboratořemi a na základě získaného homologačního osvědčení byly schváleny Ministerstvem dopravy České republiky pro uvedení na trh EU a provoz na pozemních komunikacích. Zde uvádíme citaci Ministerstvem dopravy pověřeného certifikačního úřadu - Elektronického zkušebního ústavu v Praze: "Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu, jsou…